Bij de investeerder in de keuken

Wanneer ik met start-up-ondernemers spreek, blijkt dat zij investeerders vaak vooral als een zak geld zien die zich, als het ineens tegen zit, ook nog met de business gaat bemoeien. En dat terwijl investeerders start-ups nuttige informatie kunnen bieden. Maar welke investeerder heeft de beste en meest betrouwbare informatie voor jouw start-up? Welkom bij Investor Kitchen, waarin niet de start-up, maar de investeerder beoordeeld wordt.

Investeerders blijven op de hoogte via samenwerkingsrelaties met collega-investeerders. Ze horen over veranderende regelgeving, nieuwe potentiële klanten of kansrijke uitbreidingsmogelijkheden in het buitenland. Dit soort voorkennis kan jou als start-up een belangrijk voordeel opleveren.

Tegelijkertijd kan inside information vaak onbetrouwbaar, incompleet en vaag zijn. Bijvoorbeeld: zal die stimulans voor elektrische auto’s er nu dit jaar of pas volgend jaar komen? Of die opkomende concurrent uit Eindhoven: zitten daar een beetje goeie mensen achter? En moet je om de Braziliaanse biobased economie te veroveren in São Paulo beginnen, of juist in Rio? En wie moet je zeker kennen? Onjuiste interpretatie van voorkennis door de investeerder kan jou als start-up totaal de verkeerde kant op sturen.

Recent onderzoek van Anne ter Wal en collega’s laat zien dat voor een goede interpretatie van inside information het netwerk van de investeerders belangrijk is. Goede netwerken bieden tegelijkertijd toegang tot gevarieerde informatie en de mogelijkheid om deze informatie te controleren: variatie en verificatie dus.

Variatie en verificatie worden bepaald door twee aspecten van het netwerk: verbondenheid (kennen de investeerderscontacten elkaar?) en specialisatie (investeert iedereen in dezelfde sectoren?). In gesloten, gespecialiseerde netwerken krijgen investeerders te weinig nieuwe informatie tot zich. In open, gediversifieerde netwerken kunnen investeerders de nieuwe informatie niet controleren. De betere netwerken van de investeerder zijn open én gespecialiseerd, of juist gesloten én divers.

En het oordeel? Als je op zoek gaat naar een investeerder, verdiep je dan in zijn of haar netwerk. Vraag met welke andere investeerders ze hebben samengewerkt, en in welke sectoren ze actief zijn. Dit bepaalt of de informatie die de investeerders je bieden waardevol en betrouwbaar is. Geld is er genoeg, maar goed advies is van onschatbare waarde.

Posted in Media.