De maatschappelijke waarde van Pokémon Go

Pidgey, Magikarp en Tentacool! Het zijn enkele van mijn vangsten in het immens populaire spel Pokémon Go! Met 20 miljoen actieve spelers is deze game dé hit van deze zomer. Het spel brengt mensen met elkaar in contact op straat, in café’s, winkels, musea en in de natuur. Ook brengt het gebruikers in aanraking met augmented reality-technologie, en is het een voedingsbodem voor innovatie.

Er zijn ook nadelen. Pokémonjagers geven regelmatig overlast aan niet-gebruikers, zoals bij Kijkduin, ziekenhuizen of uw eigen achtertuin. Helemaal ongevaarlijk is het spel ook niet. Tijdens mijn eigen Pokemonjacht ben ik twee keer bijna aangereden door een bus. De positieve en negatieve gevolgen doen mij afvragen wat de maatschappelijke waarde is van een product als Pokémon Go. Hoe kan je die vergroten?

Het succes van start-ups wordt vooral afgemeten in economische waarde. Die zit wel snor: maker Niantic wordt gewaardeerd op $3,5 mrd. Maar dit soort start-ups heeft vaak ook een aanzienlijke sociale, ecologische of technologische impact. Vaak nemen start-ups én hun investeerders niet de moeite om deze gevolgen goed in kaart te brengen.

Pokémon Go lijkt vooral sociale, technologische en economische gevolgen te hebben, en een vrij beperkte ecologische impact. Ik schat in dat dit innovatieve spel meer maatschappelijke waarde heeft dan spelletjes als Candy Crush. De maatschappelijke waarde zou echter nog groter zijn als Niantic vooraf beter rekening gehouden had met de negatieve impact van Pokémon Go.

Als we willen dat start-ups verder kijken dan het eigen economisch resultaat, dan moeten zij zich vooraf bewuster worden van hun maatschappelijke impact. Dit kan bijvoorbeeld via incubatieprogramma’s. Verder kan slim overheidsbeleid start-ups motiveren om maatschappelijke waarde te creëren, en waardeverlies te beperken. Om deze ideeën te onderzoeken hoop ik financiering te krijgen van het NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. Het gaat dan niet om Pokémon Go, maar om maatschappelijk relevante IT-start-ups op het gebied van energie, transport, gezondheid en sociale media.

Als u net zo enthousiast bent als ik, dan kunt u meedoen door advies te geven, te helpen met valoriseren of de benodigde middelen bij te dragen. Dat geeft hopelijk meer maatschappelijke waarde dan jagen op Pokémon.

Posted in Media.