Vrije jongen durft wél onderuit te gaan

Ook al horen we liever de succesverhalen, start-ups mislukken behoorlijk vaak. Vooral innovatief en ambitieus ondernemerschap is erg risicovol en onzeker, terwijl juist dit type ondernemerschap het meeste kan opleveren voor de samenleving en de ondernemer.

In Nederland wordt verondersteld dat onze ondernemers bang zijn om te falen en niet genoeg risico durven te nemen. Terwijl in Amerika falen met je start-up juist een verdienste is, waaruit blijkt dat je het klappen van de zweep kent. Neelie Kroes verkondigt daarom regelmatig dat ondernemers ‘op hun bek moeten durven gaan’.

Zo’n aanmoediging klinkt goed, maar hoe zit het precies met deze angst om te falen?

In hoeverre je ‘op je bek durft te gaan’ hangt voor een belangrijk deel af van het land waarin je je bevindt. Collectieve culturen, dure faillissementstrajecten en een negatieve beeldvorming rond ondernemers die failliet gaan zorgen ervoor dat ondernemers minder bereid zijn om risico te nemen. Dit weerhoudt mensen ervan om een onderneming te starten, ook al zien ze goede kansen.

Bovendien zorgt zo’n cultuur ervoor dat, eenmaal gestart met een onderneming, ondernemers koste wat het kost zullen doorzetten met die onderneming, ook al zijn de resultaten op z’n best middelmatig. Opdoeken en je kostbare tijd aan een nieuwe start-up besteden is te lastig en leidt tot gezichtsverlies, terwijl dat vanuit het oogpunt van de ondernemer en de samenleving misschien wel beter zou zijn.

Maar naast het dominante idee dat angst om te falen negatief is voor ondernemerschap, blijkt dat het ook een positief effect kan hebben. Angst werkt namelijk activerend als dingen dreigen mis te gaan. Bijvoorbeeld de angst om je gezin tekort te doen kan ondernemers in positieve zin motiveren om te slagen.

Zijn we in Nederland echt zo bang om te falen? De Global Entrepreneurship Monitor houdt bij in hoeverre angst om te falen een beperkende factor is bij het starten van een onderneming. De data laten zien dat Nederland tot de minst angstige westerse landen behoort! Alleen in de VS, Slovenië en Finland is men onverschrokkener.

Dat Nederlandse ondernemers worden beperkt in hun ambities vanwege faalangst blijkt dus wel mee te vallen. Bovendien zijn een gezonde dosis spanning en een beetje angst helemaal niet zo erg.

Schermafbeelding 2016-06-02 om 12.15.07

Percentage van de volwassenen die aangeeft dat de angst om te falen hen weerhoudt van het starten van een bedrijf, ook al zien ze goede kansen. Bron: GEM

 

Verder lezen:

Entrepreneurship and the Stigma of Failure – World Bank

Fear of Failure and Entrepreneurship – Enterprise Research Centre

Posted in Media.