Tien tips van Frank voor Mona

In reactie op de column “Brief aan Mona Keijzer” in het FD.

Tien tips van Frank voor Mona

Startups zijn jonge, innovatieve, op technologie gebaseerde ondernemingen, met een enorm groeipotentieel. Zij brengen ons innovaties die grote bedrijven minder snel ontwikkelen, omdat deze minder goed bij hun bestaande competenties passen. Hierbij 10 tips om startups te helpen.

Het belangrijkste ingrediënt van een startup is menselijk kapitaal. Het zijn mensen die met goede ideeën komen, slimme combinaties maken, en deze naar de markt brengen.  

  1. Om voldoende innovatieve startups te creëren is het belangrijk om ondernemerschap te bevorderen in het (hoger) onderwijs.
  2. Daarnaast hebben groeiende startups werknemers nodig. Goed onderwijs draagt ook hier bij. Verder moeten startups snel personeel kunnen aannemen en, in geval van tegenslag, ontslaan. Ook doorbetaling bij ziekte kan dodelijk zijn. Aanpassing van WWZ is dus nodig.

Een tweede ingrediënt is kennis. Kennis is de basis voor het product of de service die de startup levert. Hoe unieker die kennis, hoe waardevoller het bedrijf.

  1. We moeten meer investeren in onderzoek. Silicon Valley is groot geworden doordat de Amerikaanse overheid miljarden stak in defensie- en energieonderzoek aan Stanford.
  2. Er ligt op dit moment een sterke focus of software en IT-startups. De Europese Commissie hoopt zelfs dat dit ooit gaat leiden tot een Europese Google. Aan dit soort luchtfietserij kunt u beter geen tijd besteden. Veel IT-startups zijn nauwelijks innovatief. Bovendien is er al een Google, en ook nog een Facebook, een Apple, etc. Deze bedrijven kopen alle concurrenten op. Nederlands startupbeleid moet zich richten op nieuwe technologieën. U kunt denken aan robotica, nanotechnologie, duurzame materialen of gentherapie. Dit zijn sectoren waar miljarden te verdienen valt, maar waar de markt nog onvoldoende functioneert.

Een derde ingrediënt is financiering. Hier ligt een valkuil. Ondernemers klagen vaak dat ze te weinig geld hebben, maar dit kan ook komen doordat hun bedrijven niet goed genoeg zijn. Toch is er in Nederland meer geld nodig voor startups, vooral om bedrijven op te schalen.

  1. De overheid kan private investeerders naar Nederland lokken. Afschaffing van de dividendbelasting is niet mijn favoriete maatregel uit het regeerakkoord, maar kan helpen.
  2. Daar waar de markt niet functioneert kan de overheid helpen met garantstellingen, of aandeelhouder worden. Dit gebeurt deels al, maar de financieringsinstrumenten zijn te versnippert. De overheid dient haar schaarse middelen verder vooral in te zetten voor startups die met nieuwe technologieën werken. Oh, en u kunt stoppen met de MIT-regeling. Deze is weinig effectief, de meeste bedrijven innoveren ook wel zonder dit soort subsidies.

Een vierde ingrediënt is een afzetmarkt. Zonder klanten is er immers geen handel. Ook zijn klanten cruciaal voor feedback op het product.    

  1. De overheid treedt vaker als ‘launching customer’ op. Hiervoor dient de (vrij nieuwe) aanbestedingswet nog eens goed tegen het licht gehouden te worden.
  2. Regelgeving die innovatie belemmert wordt weggenomen, en de overheid creëert regelvrije zones voor experimenten met bijvoorbeeld drones of nieuwe business modellen.

Ten slotte zullen startups die eerst een zegen leken, toch niet zo ethisch blijken. Über is een voorbeeld. Ook zullen veel kwetsbare mensen door onvermijdelijke innovaties hun baan verliezen.

  1. Investeer veel in leven-lang-leren op alle niveaus. Een baan is niet meer voor het leven.
  2. Jan Peter Balkenende riep “Fatsoen moet je doen.” Het is tijd dat we daar werk van maken. Dit is het CDA wel toevertrouwd.

 

Tien tips van Frank voor Mona

Posted in Projects and tagged .